Participant Login Join Now Tiếng Việt
   
 
 
News and Events
Activities & Events
 
 
Home / News and Events  Print     Email
News and Events
Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) nhằm mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP)” do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Cơ quan Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tài trợ - từ ngân sách Quỹ Một kê hoạch (OPF), UNIDO thực hiện với sự phối hợp của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UNEP và Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu Việt Nam (GCNV) trân trọng kính mời Quý vị tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian và địa điểm như sau: 

 

 Tại thành phố Hồ Chí Minh

08:30 – 16:00, ngày 05/04/2016

Khách sạn Liberty City Point, 59 Pasteur, Quận 1

Tại Hà Nội

08:30 -16:00, ngày 07/04/2016

Khách sạn Hà Nội Club,

76 Yên Phụ, Q. Tây Hồ

 

Thông tin chi tiết về diễn đàn, thư mời, chương trình và phiếu đăng ký vui lòng xem file đính kèm.

 

Vui lòng gửi phiếu đăng ký  qua email csr-calendar@csr-vietnam.eu trước ngày 04/04/2016  cho sự kiện tại Hồ Chí Minh và trước 06/04/2016 cho sự kiện tại Hà Nội hoặc liên hệ với cô Nguyễn Thị Thu Trang theo số điện thoại (+84) 0989315950 


*Lưu ý: Diễn đàn không mất phí tham dự do được dự án tài trợ  

 

Trân trọng cảm ơn, 
Nguyễn Thị Thu Trang
Điều phối viên Đào tạo


Attached Files: (Right click on file and select Save Target As... ).
- Phieu dang ky Dien Dan SGD.doc
- VN Invitation Meet to Meet Calendar Forum.pdf
Other News
“Meet to Meet the SDG”: Why Business Should Love Forest (7/20/2017)
Workshop on Responsible Business: “Trusting each other means growing together” (7/20/2017)
CSR Calendar Forum on Food Safety (9/26/2016)
Invitation to Business Edition of CSR Calendar Forum - Meet to Meet the SDG on "Food Safety - A question of teamwork and trust" (9/13/2016)
UNESCO Bangkok Call for the Sponsor for Social Campaign on “ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth” (9/5/2016)
“Meet to Meet the SDG”: UNICEF - Quyền trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh (5/23/2016)
“Meet to Meet the SDG”: UNICEF- Children’s Rights and Business Principles (5/23/2016)
Meet to meet the SDG- How business sector can benefit from the Agenda 2030?" (4/11/2016)
Meet to meet the SDG- How business sector can benefit from the Agenda 2030?" (4/8/2016)
event on “How the private sector can benefit from the Agenda 2030”- The UN Global Compact and the Sustainable Development Goals (“Let’s meet to meet the SGDs!”) in Hanoi and HCMC (3/21/2016)