Participant Login Join Now Tiếng Việt
   
 
 
About the GCNV
The vision of GCNV
The aim of GCNV
GCNV Services
What is the GC?
Rules of Use- GCNV Logo
The Ten Principles
 
 
Home / Rules of Use- GCNV Logo  Print     Email
Rules of Use- GCNV Logo
Rules of Use- GCNV Logo

Quy định sử dụng Tên và Logo của

Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam

(Global Compact Network Vietnam- GCNV)

 

 

 

 

 

 


Phần hướng dẫn sau đây mô tả rõ ràng quy định sử dụng tên và logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam dành cho Thành viên của Mạng lưới. Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam có quyền tiến hành các biện pháp thỏa đáng đối với các hành vi vi phạm quy định. Biện pháp xử lý có thể bao gồm xoá bỏ tên khỏi danh sách tham gia Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam (loại bỏ), và/hoặc nộp hồ sơ khiếu kiện lên cơ quan có thẩm quyền và các biện pháp thích hợp khác. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi nào có dấu hiệu vi phạm quy định sử dụng tên hay logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam, vui lòng thông báo cho cán bộ đầu mối của Mạng lưới tại địa chỉ chungnp@vcci.com.vn.

 

Lưu ý rằng Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam yêu cầu tất cả các đối tượng mong muốn sử dụng tên và lgo của Mạng lưới đều có cam kết tham gia Mạng lưới với tư cách “Thành viên” Mạng lưới, không phải tư cách “Hội viên”. Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam làm việc với các cơ quan, tổ chức sẵn sàng tham gia học hỏi và đối thoại; Mạng lưới không phải là sáng kiến hoạt động trên cơ sở hội viên đóng phí và không xác nhận hay chứng nhận hoạt động kinh doanh bền vững của các Thành viên.

  1.  Quy định sử dụng Tên và Logo của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam

Logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam, như hình trên, được quy định chỉ sử dụng cho các hoạt động chính thức của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam. Tuy nhiên Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI)- đơn vị đầu mối điều hành các hoạt động của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam- cho phép Thành viên Mạng lưới sử dụng Logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam trong giới hạn nhất định, cụ thể là trong các hoạt động quảng bá Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của Hiệp ước, quảng bá các hoạt động của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam nhưng không cho phép sử dụng logo vào các hoạt động đề xuất hay ngụ ý rằng Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam xác nhận hay chứng nhận hoạt động, sản phẩm và/hoặc dịch vụ của cơ quan tổ chức, hoặc rằng Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam là nguồn cung cấp thông tin.

 

Việc sử dụng bất cứ logo nào của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam cũng cần được xin phép trước bằng văn bản. Thành viên khi có nhu cầu sử dụng cần gửi mẫu văn bản đến Người đại diện của Mạng lưới (Ông Nguyễn Quang Vinh; Email: vinhnq@vcci.com.vn) và nêu rõ logo sẽ được đưa vào vị trí nào trong văn bản.

 

Lưu ý không được phép sử dụng logo cho những mục đích sau:

·        Sử dụng logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam phục vụ cho việc cấu tạo nên logo, nhãn hiệu của tổ chức khác;

·        Sử dụng logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam cho việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích kinh doanh;

·        Sử dụng logo làm biểu tượng lâu dài trên các sản phẩm đồ dùng văn phòng, danh thiếp hoặc các sản phẩm in ấn khác;

·        Sử dụng logo trên các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter và LinkedIn,…;

·        Sử dụng Logo với ngụ ý như chứng nhận hoặc phê duyệt cho các hoạt động, dịch vụ và/hoặc sản phẩm.

 

 

2.      Sử dụng logo “The Global Compact Network Vietnam”

 

Thành viên của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam được khuyến khích quảng bá rộng rãi và bày tỏ sự ủng hộ Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc và 10 nguyên tắc của Hiệp ước. Với các hoạt động này, Thành viên được ủy quyền sử dụng logo “The Global Compact Network Vietnam”/ Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam (“Bảo trợ”) như trên. Để được phép sử dụng logo Bảo trợ, cơ quan tổ chức cần phải:

 

1.      Là Thành viên của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam;

2.      Nộp COP hoặc COE đều đặn;

 

Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam cho phép Thành viên quyền sử dụng Logo Mạng lưới trong giới hạn như trên đã đề cập tới. Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam đưa ra quy định chung chỉ cho phép Thành viên sử dụng Logo trong các hoạt động, truyền thông phù hợp với tiêu chí của Hiệp ước Toàn cầu. Tất cả những  hoạt động khác nếu không phù hợp mục tiêu hoạt động sẽ không được Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam phê chuẩn. Theo chính sách này, các hoạt động được chấp nhận bao gồm:

 

·        Đào tạo và các tài liệu giáo dục liên quan đến Hiệp ước Toàn cầu.

·        Trong các văn kiện, tài liệu với mục đích truyền thông, quảng bá các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu, tuyên truyền về Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam.

 

Tuy nhiên, đối với tất cả các hoạt động sử dụng Logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam có mục đích, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến những điều khoản trên, cần phải xin giấy phép được phê chuẩn, ký kết của Người đại diện của Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam tại trụ sở Hà Nội, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; Fax: 04-35772699 hoặc qua Email: vinhnq@vcci.com.vn

 

Hãy gửi cho chúng tôi tài liệu mẫu và chỉ rõ vị trí Logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam sẽ được trưng bày sử dụng.

Lưu ý, việc sử dụng Logo cho những mục đích sau đây sẽ không được phê duyệt:

·        Các hành vi sử dụng Logo cho việc gây quỹ, hoặc các hoạt động không liên quan đến Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam;

·        Các hành vi sử dụng Logo với dụng ý rằng Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam phê duyệt các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của Tổ chức đó.

·        Sử dụng Logo với hàm ý như là nguồn gốc của sản phẩm/dịch vụ đó.

 

 

Các yếu tố của Logo.

 

Logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn Cầu Việt Nam bao gồm bốn yếu tố: (1) từ ‘The Global Compact Network Vietnam’; (2) Biểu tượng ‘quả cầu trái đất’; (3) Bản các nhánh cây olive Liên Hiệp Quốc đã được chỉnh sửa phía dưới quả cầu và (4) Phần trống xung quanh logo. Phần trống này bằng ít nhất 100% chiều dài và rộng của quả địa cầu. Kiểu chữ Flama cho cụm từ ‘The Global Compact’ và kiểu chữ Swift cho ‘Network Vietnam’.

 

Màu sắc của Logo.

 

Màu sắc được sử dụng phổ biến là xanh Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc (UNGC). Màu xanh UNGC được chuyển sang các hệ thống màu sắc như sau:

 

-  Pantone®: 540U 
-  CMYK: C:100, M:60, Y:40, K:20 
-  RGB: R:0, G:84, B:110

 

Để đảm bảo dễ đọc, màu sắc logo phải luôn luôn nổi trên nền màu trắng hoặc các màu sáng.

 

 

Hình dáng của Logo.

 

Trong tất cả các tài liệu sử dụng Logo Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam, Logo phải được trưng bày riêng biệt và không bị ảnh hưởng từ những ảnh, minh họa khác. Logo được trình bày theo chiều ngang. Logo không được sử dụng như là thành phần của một câu, cụm từ hoặc liên kết với bất kì các biểu tượng hoặc các yếu tố đồ họa không liên quan. Logo không được sử dụng trong các hoạt cảnh không xác định được tổ chức nào được đề cập đến.

 

 

 

 

 

 

 


Attached Files: (Right click on file and select Save Target As... ).
- Quy dinh su dung ten va logo cua GCNV.pdf