Đăng nhập Đăng ký English
   
 
 
Đăng ký tham gia
Thành viên của GCNV
Đăng ký tham gia thành viên GCNV
Tham gia nghiên cứu và sự kiện GCNV
Tham gia chương trình hỗ trợ đối tác
Thông tin liên hệ
 
 
Home / Thông tin liên hệ  Print     Email
Thông tin liên hệ
Hãy trở thành Thành viên của GCNV ngay hôm nay bằng cách liên hệ

Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam

Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SD4B)

Tầng 4, tòa nhà VCCI

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Tel +84 4 3577 2700 (Ext: 103)
Fax +84 4 3577 2699
Email: communications@csr-vietnam.eu
 
Người đại diện của GCNV
Ông Nguyễn Quang Vinh
Phó Tổng Thư ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững, VCCI
 
Cán bộ đầu mối
Bà Nguyễn Thị Phan Chung
Email: chungnp@vcci.com.vn